Home - Handboeken - HOOGTEZONES

HOOGTEZONES

HOE HOOG MAG JOUW STAND ZIJN?
Op de beursvloer wordt gewerkt met hoogtezones, waardoor de kleinere stands niet wegvallen naast grotere stands. Deze indeling draagt bij aan een overzichtelijke beursvloer voor de bezoeker.

Op het standlocatievoorstel dat je van ons hebt ontvangen voor je inschrijving, staat aangegeven binnen welke hoogtezone je standbouw dient te worden gebouwd op de gekozen locatie. Hier kan niet van worden afgeweken. De genoemde hoogte is inclusief banners en eventuele zaken die je in de lucht voorziet boven je stand.

STANDLOCATIEVOORSTEL
Je hebt voor je inschrijving per e-mail een standlocatievoorstel ontvangen, waarin de standlocatie op de plattegrond is aangegeven. Op het voorstel staat aangegeven of het gebruik van vt wonen&design beurs- conceptstandbouw verplicht is op deze locatie en wat de hoogtezone op deze locatie is waarbinnen de standhoogte moet vallen. Met ondertekening van het formulier is de standbouw besteld en ben je akkoord gegaan met de hoogtezone.

De organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met specifieke wensen. Waar niet aan alle wensen kan worden voldaan, beslist de organisatie.

Akkoord met het voorstel?
Dan kun je [voor zover nog niet gedaan] de locatie bevestigen door het formulier ondertekend retour te mailen.

Ook interessant?