Home - Blog - 10 tips voor deelname aan een event

10 tips voor deelname aan een event

Innovatief onderzoek tijdens vt wonen&design beurs 2017

Naar aanleiding van een grootschalig gedragsonderzoek van beursbezoekers van Sanoma en RAI Amsterdam (2017) is gebleken dat een beurs een kwalitatief goed en kosteneffectief kanaal is.

Dit onderzoek, uitgevoerd met vijf verschillende onderzoekstechnieken (als o.a. eyetracking, huidgeleidingssensoren en interviews), leidde tot interessante bevindingen die exposanten en organisatoren van consumentenbeurzen direct kunnen toepassen voor een nog betere beursbeleving!

Dit zijn de tien belangrijkste conclusies, adviezen en inzichten van de onderzoekers: 
  1. Stel realistische doelen en verwachtingen; het bereik is beperkt, maar de kwaliteit en impact zijn groot – er zijn langetermijneffecten op bewust en onbewust niveau zichtbaar.

  2. Houd rekening met de focus van het evenement; bezoekers oriënteren zich met name op hetgeen zij verwachten (bijvoorbeeld: probeer op een woonbeurs als meer functioneel merk een duidelijke koppeling te maken met interieur).

  3. Toon inspirerende en aansprekende producten of bied een beleving om beursbezoekers te verleiden. Zorg dat producten en activaties van buitenaf goed zichtbaar zijn. Een stand is net een winkel – op basis van geëtaleerde producten onderscheid je je en besluiten consumenten tot het al dan niet bezoeken van een stand.

  4. Maak duidelijk wat het merk en de stand te bieden heeft; aandacht en herinnering zijn met name gericht op het vinden en bekijken van persoonlijk relevante producten.

  5. Zorg voor een brede collectie aan producten die verschillende typen bezoekers aanspreekt – dan is er een grotere kans dat bezoekers persoonlijk relevant producten zien.

  6. Houd bezoekers langer in de stand; meer emoties, meer acties en een langere bezoekduur verhogen de kans op merkherinnering.

  7. Laat bezoekers je producten voelen of zorg voor beleving; naast relevantie lokt het aanraken en proberen van producten fysiologische reacties (‘opwinding’) uit bij bezoekers en hierdoor worden jouw product(en) of merk(en) weer beter herinnerd.

  8. Plaats het logo of de merknaam dicht bij de producten voor een grotere kans op merkoverdracht; bezoekers kijken voornamelijk naar producten.

  9. Wees informatief en zorg voor een tastbare herinnering; op de beurs is het gedrag van bezoekers voornamelijk gericht op het vergaren van informatie over producten. Wanneer men in de stand naar producten kijkt, wordt vervolgens ook vaak gekeken naar de bijbehorende informatie. Veel bezoekers delen hun gegevens om informatie te ontvangen, maken foto’s van producten, vragen informatie of advies, maken notities of nemen een folder mee.

  10. Zorg voor een goede vindbaarheid en opvolging online; voor bezoekers eindigt de beurs niet met het einde van de beurs – consumenten voeren verschillende acties uit na afloop van de beurs (website bezoeken, producten aanschaffen, et cetera).

 

In een kwartier: 6,5 stands bezoeken en 21 stands bekijken
‘De ‘live’ ervaring en de evaluatie van het beursbezoek werden gemeten door middel van eyetracking, ‘Skin Conductance Response’ (SCR)-metingen en interviews. In een kwartier bekijkt een bezoeker gemiddeld 21 stands van buitenaf en worden 6,5 stands bezocht. Een standbezoek duurt gemiddeld 1 minuut en 8 seconden. Stands waar van buitenaf producten te zien zijn, krijgen meer aandacht. Eenmaal binnen in de stand is er ook veel aandacht voor informatie. Het aantal prikkels (fysiologische responsen) en de duur van een standbezoek dragen allen significant bij aan de mate waarin dat bezoek wordt herinnerd.

Merkkoppeling ontstaat pas na het evenement
Om inzicht te krijgen in wat er na verloop van tijd wordt herinnerd van een beursbezoek, is er anderhalve maand na de beurs een 2e deelonderzoek uitgevoerd: aan bezoekers en niet-bezoekers is een vragenlijst voorgelegd waarmee bewuste en onbewuste effecten, via ‘single-category implicit association test’ (SC-IAT), van het beursbezoek werden gemeten. Direct na afloop van het beursbezoek herinnert men zich voornamelijk producten en productcategorieën, maar anderhalve maand na afloop van de beurs is de merkherinnering opvallend hoog. Bezoekers hebben op onbewust niveau een positievere houding ten opzichte van de merken dan mensen die de beurs niet hebben bezocht. Merkkoppeling lijkt vooral na het evenement plaats te vinden.

Evenementen vergeleken met andere mediumtypen: hogere kwaliteit van contacten
Bij het derde deelonderzoek werd de kosteneffectiviteit in de mediamix bepaald aan de hand van het bereik (bepaald op basis van WiFi-tracking en sensoren) en de kosten van het evenement, en is vervolgens afgezet tegen benchmarks van het onderzoekbureau. Evenementen hebben vergeleken met andere mediumtypen een minder hoog bereik, maar de kwaliteit (merkoverdracht, waardering) van contacten is het hoogste. De kosten per 1.000 bezoekers zijn dan ook hoger dan de kosten voor 1.000 bereik voor andere mediumtypen, maar de relatief lage kosten per bezoek (CPV) maken evenementen een kosteneffectief medium.

Samenvatting
Een samenvatting van het onderzoek biedt kennis en inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met het exposeren tijdens en organiseren van evenementen. Deze is op te vragen via B2Bmarketing.nl@sanoma.com.

Over Validators
Validators combineert vele innovatieve neurotechnieken (o.a. eyetracking, galvanic skin responses, Facial Coding, impliciete reactietijdentaken en online vragenlijstmethodes) om bewuste en onbewuste beïnvloeding door communicatie bloot te leggen. Middels deze innovatieve methoden, onze pragmatische adviezen en maatwerk onderzoek bieden wij een passend antwoord op ieder communicatie vraagstuk. Wij helpen een breed scala aan klanten uit verschillende markten om meer effect uit hun marketinginspanningen te behalen.

Over de RAI
RAI Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie. Sinds 1893 ziet de RAI het als haar vak om mensen samen te brengen, te verbinden en te inspireren door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. Of het nu gaat om een publieksbeurs, een groot congres, een internationale vakbeurs, een dance-event of een theatervoorstelling. Als faciliterende partij creëert de RAI de ideale condities waarin inspirerende ontmoetingen plaatsvinden en krachtige verbindingen ontstaan.

Ook interessant?